Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że czekanie na zarchiwizowanie aplikacji na iOS lub utworzenie pakietu APK to tylko strata czasu?